| FREE SHIPPING from € 50 | Worldwide shipment |

şartlar ve koşullar

ONLINE SATIŞ GENEL ŞARTLARI VE KOŞULLARI (B2C)
 
 
Madde 1: Tanımlar
57887055 numaralı Ticaret Odası Beverwijk'te kurulan Diamond Cosmetics Europe, bu genel şartlar ve koşullar altında satıcı olarak anılır.
Satıcının diğer tarafı, bu genel şartlar ve koşullarda alıcı olarak adlandırılır.
Taraflar birlikte satıcı ve alıcı.
Anlaşma, taraflar arasında satın alma anlaşması anlamına gelir.

Madde 2: Genel şart ve koşulların uygulanabilirliği
Bu koşullar, satıcı ya da satıcı adına yapılan tüm teklifler, teklifler, anlaşmalar ve hizmet ya da malların teslimatı için geçerlidir.
Bu koşullardan sapma ancak tarafların açıkça yazılı olarak kabul etmesi durumunda mümkündür.

Madde 3: Ödeme
Satın alma bedelinin tamamı mağazadan derhal ödenir. Rezervasyonlarda bazı durumlarda depozito beklenmektedir. Bu durumda, alıcı rezervasyon ve avans ödemesinin kanıtını alacaktır.
Eğer alıcı zamanında ödeme yapmazsa, o varsayılandır. Alıcının temerrüde kalması durumunda, satıcı, ödeme yükümlülüğünü yerine getirinceye kadar yükümlülükleri askıya alma hakkına sahiptir.
Alıcı temerrüde düşerse, satıcı borcu tahsil etmeye devam eder. Bu tahsilatla ilgili maliyetler alıcıya aittir. Bu tahsilat maliyetleri, Yargısız Tahsilat Maliyetleri Kararnamesi'ne göre hesaplanmaktadır.
Tasfiye, iflas, el koyma veya ödemenin askıya alınması durumunda, satıcının alıcı üzerindeki iddiaları derhal talep edilebilir.
Alıcı, siparişin satıcı tarafından yerine getirilmesinde işbirliğini reddederse, satıcıya mutabık kalınan bedelini ödemekle yükümlüdür.

Madde 4: Teklifler, teklifler ve fiyat
Teklifte bir kabul süresi belirtilmediği sürece teklifler ücretsizdir. Teklifin belirtilen süre içinde kabul edilmemesi durumunda teklifin süresi dolar.
Tekliflerdeki teslimat süreleri gösterge niteliğindedir ve taraflar yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça alıcıya aşıldıysa fesih veya tazminat hakkını vermez.
Teklifler ve teklifler, siparişleri tekrarlamak için otomatik olarak uygulanmaz. Taraflar açıkça ve yazılı olarak anlaşmalıdırlar.
Tekliflerde, tekliflerde ve faturalarda belirtilen fiyat, KDV dahil olmak üzere alım fiyatından ve diğer devlet vergilerinden oluşur.

Madde 5: Çekilme hakkı
Siparişi aldıktan sonra tüketici, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeyi 14 gün içinde feshetme hakkına sahiptir (çekilme hakkı). Dönem (siparişin tamamı) tüketici tarafından alındığı andan itibaren başlar.
Ürünler spesifikasyonlarına göre özel yapılmışsa veya raf ömrü kısasa, geri çekilme hakkı yoktur.
Tüketici satıcının para çekme formunu kullanabilir. Satıcı, alıcının talebinden hemen sonra bunu alıcıya sunmakla yükümlüdür.
Soğuma döneminde, tüketici ürünü ve ambalajı özenle kullanacaktır. Ürünü yalnızca ambalajını tutmak isteyip istemediğini değerlendirmek için gerekli olan paketi açacak veya kullanacaktır. Para çekme hakkını kullanırsa, kullanılmayan ve hasar görmemiş ürünü tedarik edilen tüm aksesuarlarla ve (mümkünse) orijinal nakliye paketinde satıcıya, makul ve açık talimatlara uygun olarak satıcıya iade edecektir.

Madde 6: Anlaşmanın değiştirilmesi
Sözleşmenin yürütülmesi sırasında, ödevin düzgün bir şekilde yürütülmesi için yapılacak işin değiştirilmesi ya da eklenmesi gerekmesi durumunda, taraflar sözleşmeyi zamanında ve karşılıklı istişare içinde düzenleyeceklerdir.
Taraflar anlaşmanın değiştirileceğini veya tamamlanacağını kabul ederse, uygulamanın tamamlanma süresi etkilenebilir. Satıcı bunu en kısa zamanda alıcıya bildirir.
Sözleşmedeki değişiklik veya eklerin finansal ve / veya niteliksel sonuçları varsa, satıcı önceden yazılı olarak alıcıya bilgi verecektir.
Tarafların sabit bir fiyat üzerinde anlaşması halinde, satıcı anlaşmadaki değişiklik veya ekin bu fiyatın aşılmasına ne kadar yol açacağını belirtecektir.
Bu maddenin üçüncü fıkrasındaki hükümlerin aksine, değişiklik veya ekin kendisine atfedilebilecek koşulların sonucu olması durumunda, satıcı ek ücret talep edemez.

Madde 7: Riskin teslimi ve devri
Satın alınan ürün alıcı tarafından alındığında, risk satıcıdan alıcıya geçer.

Madde 8: Araştırma, şikayetler
Alıcı, teslimat veya teslimat sırasında, ancak her durumda mümkün olan en kısa sürede teslim edilen malları kontrol etmekle yükümlüdür. Ek olarak, alıcı, teslim edilen malların kalitesinin ve miktarının tarafların kararlaştırdıklarına uyup uymadığını incelemelidir, en azından kalite ve miktarın normal (ticari) trafikte uygulanan şartlara uyduğunu incelemelidir.
Hasar, kıtlık veya teslim edilen malların kaybıyla ilgili şikayetler, alıcı tarafından malların tesliminden sonraki 10 iş günü içerisinde satıcıya yazılı olarak iletilmelidir.
Şikayetin öngörülen süre içinde iyi tespit edildiği tespit edilirse, satıcı ya tamir etme, tekrar teslim etme veya teslimattan kaçınma ve alıcıya satın alma fiyatının bir kısmı için bir kredi notu gönderme hakkına sahiptir.
Satıcıya karşı küçük ve / veya standart sapmalar ve kalite, sayı, boyut veya bitiş farklılıkları kullanılmaz.
Belirli bir ürünle ilgili şikayetlerin aynı ürüne ait diğer ürünler veya parçalar üzerinde etkisi yoktur.
Alıcı malları işledikten sonra hiçbir şikayet kabul edilmeyecektir.

Madde 9: Örnekler ve modeller
Alıcıya bir örnek veya model gösterilmişse veya sağlanmışsa, teslim edilecek mallar bunu karşılamak zorunda kalmadan yalnızca bir gösterge olarak sağlandığı tahmin edilir. Bu, tarafların teslim edilecek ürünün buna karşılık geleceğini açıkça kabul etmeleri durumunda farklıdır.
Taşınmaz mallarla ilgili anlaşmalar durumunda, yüzey alanının veya diğer boyutların ve göstergelerin belirtilmesinin ayrıca, teslim edilecek nesneyi karşılaması gerekmeksizin, yalnızca bir gösterge olarak tasarlandığı tahmin edilmektedir.

Madde 10: Teslimat
Teslimat "fabrikadan / depodan / depodan" yapılır. Bu, tüm masrafların alıcı içindir.
Alıcı, satıcıyı kendisine teslim ettiği anda veya teslim ettiği anda veya bu malların sözleşmeye uygun olarak kendisine temin edildiği anda teslim almakla yükümlüdür.
Alıcı, teslim almayı reddettiğinde veya teslimat için gerekli bilgileri veya talimatları sağlamayı ihmal ederse, satıcı öğeyi hesap için saklamaya ve alıcının riskine sahip olmaya yetkilidir.
Mallar teslim edilirse, satıcı herhangi bir teslimat ücretini tahsil etme hakkına sahiptir.
Satıcı, anlaşmanın uygulanması için alıcıdan bilgiye ihtiyaç duyarsa, teslimat süresi, alıcı bu bilgileri satıcıya sağladıktan sonra başlar.
Satıcı tarafından belirtilen teslimat süresi gösterge niteliğindedir. Bu asla son tarih değil. Süre aşılırsa, alıcı satıcıya temerrüde yazılı bildirimde bulunmalıdır.
Satıcı, yazılı olarak başka türlü bir anlaşma yapmadıkça veya kısmi teslimat için bağımsız bir değer vermediği sürece malları parçalara verme hakkına sahiptir. Parçalar halinde teslim edildiğinde, satıcı bu parçaları ayrı olarak faturalandırma hakkına sahiptir.

Madde 11: Mücbir Sebep
Satıcı, mücbir sebep nedeniyle zamanında veya uygun bir şekilde yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, alıcının uğradığı zararlardan sorumlu değildir.
Mücbir sebep, her durumda, satıcının sözleşmeye girdiği zaman hesaba katamayacağı herhangi bir durum anlamına gelir ve bunun sonucunda, sözleşmenin normal performansının, örneğin hastalık, savaş veya savaş tehlikesi, iç savaş ve isyan, taciz, sabotaj, terörizm, enerji kesintisi, sel, deprem, yangın, şirket işgali, grevler, işçi dışlanması, devlet tedbirlerini değiştirdi, nakliye zorlukları ve satıcının şirketindeki diğer aksamalar.
Taraflar ayrıca, sözleşmenin yerine getirilmesi için satıcıya bağımlı olan tedarikçilerin, satıcı bununla suçlanamadığı sürece satıcıya yönelik sözleşmeden doğan yükümlülüklere uymadıklarını ayrıca zorlayarak anlarlar.
Yukarıda değinilen bir durumun, satıcının alıcıya karşı yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle meydana gelmesi durumunda, satıcı yükümlülüklerini yerine getiremediği sürece bu yükümlülükler askıya alınacaktır. Önceki cümlede belirtilen durum 30 takvim günü sürdüyse, taraflar sözleşmeyi tamamen veya kısmen yazılı olarak feshetme hakkına sahiptir.
Mücbir sebep üç aydan daha uzun bir süre devam ederse, alıcı derhal yürürlüğe girecek sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Çözünme ancak kayıtlı mektupla yapılabilir.

Madde 12: Hakların devri
Bir tarafın bu sözleşmedeki hakları, diğer tarafın önceden yazılı izni olmadan devredilemez. Bu hüküm, Hollanda Medeni Kanununun 3:83 (2) Bölümünde belirtilen mülkiyet hükmüne sahip bir madde olarak uygulanır.

Madde 13: Unvan ve alıkonma hakkı
Satıcıda mevcut olan mallar ve teslim edilen mallar ve parçalar, alıcı kabul edilen bedelin tamamını ödeyene kadar satıcının mülkiyetinde kalır. O zamana kadar satıcı, unvanını elinde tutabilir ve malları geri alabilir.
Önceden ödenecek kararlaştırılmış miktarların zamanında ödenmemesi veya ödenmemesi durumunda, satıcı kararlaştırılan kısım hala ödenene kadar işi askıya alma hakkına sahiptir. Daha sonra alacaklıların temerrüdü vardır. Geç teslimat, bu durumda satıcıya karşı başlatılamaz.
Satıcı, unvanını elinde tutan malları rehin etme veya başka bir şekilde istifade etme yetkisine sahip değildir.
Satıcı, alıcıya teslim edilen malları unvanı elinde tutarak sigortalamayı ve onları yangına, patlamaya ve su hasarına karşı çalınmaya karşı sigorta ettirmeyi ve ilk talep üzerine denetim için poliçeyi hazırlamayı taahhüt eder.
Mallar henüz teslim edilmediyse ancak kararlaştırılan avans ödemesi veya bedeli sözleşmeye uygun olarak ödenmediyse, satıcı tutma hakkına sahiptir. Ürün, alıcı tam olarak ve sözleşmeye uygun olarak ödeme yapana kadar teslim edilmeyecektir.
Tasfiye, ödeme aczi veya alıcının ödemesinin askıya alınması durumunda, alıcının yükümlülükleri derhal talep edilebilir.

Madde 14: Sorumluluk
Bir anlaşmanın uygulanmasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir hasar yükümlülüğü, her zaman sonuçta ortaya çıkan borç sigorta poliçesi / poliçesi tarafından ilgili davada ödenen miktarla sınırlıdır. Bu tutar, ilgili poliçeye göre indirilebilir tutar kadar artar.
Satıcının veya yönetici astlarının bir parçası üzerinde kasıtlı veya kasıtlı umursamazlıktan kaynaklanan zararlar için satıcının sorumluluğu dahil değildir.

Madde 15: Şikayet görevi
Alıcı, satıcıya yapılan işle ilgili şikayetleri derhal rapor etmekle yükümlüdür. Şikayet, satıcının yeterince cevap verebilmesi için mümkün olduğu kadar ayrıntılı olan bir eksikliğin açıklamasını içerir.
Bir şikayetin haklı bulunması durumunda, satıcı malları tamir etmek ve muhtemelen değiştirmek zorundadır.

Madde 16: Teminatlar
Eğer garantilere anlaşma dahil edilmişse, aşağıdakiler uygulanır. Satıcı, satılan malların sözleşmeye uyduğunu, hatasız çalışacağını ve alıcının kullanmayı amaçladığı kullanıma uygun olduğunu garanti eder. Bu garanti, alıcı tarafından satılan ürünün alınmasından sonraki iki takvim yılı boyunca geçerlidir.
Söz konusu garantinin, satıcı ile alıcı arasında, bir garantinin ihlali sonuçlarının her zaman tamamen satıcının hesabı ve riski için olduğu ve satıcının hiçbir zaman bir garantinin ihlaline dayanamayacağı şekilde gerçekleşmesini sağlayacak şekilde bir risk dağılımı sağlaması amaçlanmıştır. Hollanda Medeni Kanunu'nun Bölüm 6:75. Önceki cümlenin hükümleri, eğer ihlal alıcı tarafından biliniyorsa veya soruşturma yaparak biliniyorsa da geçerlidir.
Yukarıda belirtilen teminat, kusurun yanlış veya yanlış kullanımdan kaynaklanmış olması halinde veya izinsiz olarak - alıcı veya üçüncü taraflar değişiklik yapmamışsa veya satın alma amacına yönelik olmayan amaçlarla kullanılmaya veya kullanılmaya çalışılmışsa geçerli değildir.
Satıcı tarafından verilen garantinin üçüncü bir tarafça üretilen bir ürüne ait olması durumunda, garanti üretici tarafından sağlanan garanti ile sınırlıdır.

Madde 17: Uygulanabilir yasa ve yetkili mahkeme
Taraflar arasındaki her anlaşma için yalnızca Hollanda yasaları uygulanır.
Diamond Cosmetics Europe’un kurulduğu / uygulandığı / görevini yaptığı bölgedeki Hollanda mahkemesi, yasalar aksi belirtilmedikçe, taraflar arasındaki herhangi bir anlaşmazlığın farkında olmak için münhasır yetkilidir.
Viyana Satış Sözleşmesinin uygulanabilirliği hariçtir.
Yasal işlemlerde, bu genel şartlar ve koşulların bir veya daha fazla hükümleri makul olmayan bir şekilde kabul edilirse, kalan hükümler yürürlükte kalacaktır.

Receive our newsletter

Don’t worry, we won’t spam

Your Cart — 0

You cart is currently empty

->
Web sitemizi kullanarak, bize bu web sitesi daha iyi hale getirmek için tanımlama bilgileri kullanımına katılıyorum. Bu iletiyi gizle Çerezler hakkında daha fazla »